Υπηρεσίες

20687445_m

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εμπειρία μας στην στατική σε συνδυασμό με τη χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών επίλυσης, οδηγεί σε βελτιστοποιημένους από πλευράς κόστους και ευκολίας κατασκευής φέροντες οργανισμούς (value engineering).

adv_2

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η πολύχρονη εμπειρία της μελετητικής ομάδας επιτρέπει την διεκπεραίωση διαδικασιών, με ευθύνη και συνέπεια, για έκδοση αδειών δόμησης για κάθε τεχνικό έργο.

12

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Έλεγχος – έγκριση – τροποποιήσεις – βελτιστοποίηση στατικών μελετών.