Έλεγχος και ενίσχυση υφιστάμενου πολυόροφου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

09/04/2021

Η εταιρία μας ανέλαβε τον έλεγχο στατικής επάρκειας, καθώς και την ενίσχυση κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας.