Προσθήκη κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου επεξεργασίας σιδήρου στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας «DelMetal».

10/09/2021

Η εταιρία μας ανέλαβε την προσθήκη αίθουσας επεξεργασίας σιδήρου στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας «DelMetal».