Στατική μελέτη επέκτασης κτιρίων ξυλουργείου και πριστηρίου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

10/09/2021

Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη της επέκτασης – συνένωσης των κτιρίων ξυλουργείο και πριστήριο στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.