Στατική μελέτη κτιρίου οπτικών ειδών της εταιρίας «Ζαμάνος» στην Αθήνα.

16/05/2022

Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη ενός νέου κτρίου εταιρίας οπτικών ειδών της εταιρίας «Ζαμάνος» στον πεζόδρομο του Περιστερίου στην Αθήνα.