Στατική μελέτη νέου κτιρίου πριστηρίου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

16/05/2022

Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη νέου κτιρίου πριστηρίου στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.