Στατική μελέτη υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης σε υφιστάμενο κτίριο στην Αθήνα.

16/05/2022

Στατική μελέτη υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης σε υφιστάμενο υπόγειο στο Μαρούσι της Αθήνας.