Κλινική «Άγιος Λουκάς»


eidika-ktiria

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος νοσοκομείου, μαζί με την ανάπτυξη δύο νέων πτερύγων εκατέρωθεν του σημερινού κτιρίου. Η συνολική επέκταση μετριέται σε 18,350 m2 εκ των οποίων στα 7,240 m2 συμπεριλαμβάνεται τριώροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης 232 θέσεων. Η υπόλοιπη έκταση 11,110 m2 χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των επεκτάσεων του νοσοκομείου.

Share the project with others: