Άνω διάβαση στον ανισόπεδο κόμβο Φυλαχτού


gefures

Η στατική μελέτη αφορά στο τεχνικό της Άνω Διάβασης στον Ανισόπεδο Κόμβο Φυλακτού, που βρίσκεται στη Χ.Θ. 15+638.65 του 1ου υποτμήματος «Αρδάνιο – Λύρα» του Κάθετου Άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο», και συντάχθηκε για λογαριασμό της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Share the project with others: