Γέφυρα Μαυρορέματος


gefures

Η στατική μελέτη αφορά στην Γέφυρα Μαυρορέματος στη Χ.Θ. 2 + 352.00 της παράπλευρης οδού SRR5 του 1ου υποτμήματος «Αρδάνιο – Λύρα» του Κάθετου Άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο», και συντάχθηκε για λογαριασμό της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Share the project with others: