Διατηρητέο κτίριο επί της οδού Αναγεννήσεως


diatiritea-ktiria

Πρόκειται για την αποκατάσταση και επανάχρηση ως μουσείο φωτογραφίας και χαρακτικής του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη.

Share the project with others: