Κέντρο διανομής ΕΛ.ΤΑ. Θεσσαλονίκης


emporika-ktiria

Το έργο αυτό αποτελείται από ένα βιομηχανικό κτίριο κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα όσον αφορά τα υποστυλώματα και τις δοκούς του και εδραζόμενη στα υποστυλώματα μεταλλική στέγη και ένα κτίριο γραφείων το οποίο αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα τμήματα. Ένα τμήμα πού αποτελείται από υπόγειο στο  μεγαλύτερο τμήμα του και ισόγειο με ανισοσταθμία στην οροφή του στην περιοχή του συνεργείου, και ένα τμήμα πού αποτελείται από τμήμα υπογείου, ισόγειο και τμήμα ορόφου. Συνολικό εμβαδόν δόμησης 8,250 m2.

Share the project with others: