Επικαιροποίηση της στατικής μελέτης τεχνικών έργων της γέφυρας Α/Κ Αμφίπολης, γέφυρας Μεσολακκιάς και κάτω διάβασης Μεσολακκιάς


gefures

Η στατική μελέτη αφορά στην επικαιροποίηση της υπάρχουσας οριστικής μελέτης τεχνικού του έργου «Επικαιροποίηση της στατικής μελέτης τεχνικών έργων της γέφυρας Α/Κ Αμφίπολης, γέφυρας Μεσολακκιάς και κάτω διάβασης Μεσολακκιάς» στην περιοχή της Ν. Μεσολακκιάς και των προσβάσεων της, η οποία εντοπίζεται σε απόσταση 500m από τον ισόπεδο κόμβο του οικισμού της Ν. Μεσολακκιάς στην κατεύθυνση προς Παλαιοκώμη, στην περιοχή Τρεις γέφυρες.

Share the project with others: