Κάτω Διάβαση Λύρας


gefures

Η στατική μελέτη αφορά στην Κάτω Διάβαση Λύρας στη Χ.Θ. 17+751.17 του 1ου υποτμήματος «Αρδάνιο – Λύρα» του Κάθετου Άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο», και συντάχθηκε για λογαριασμό της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Το καθαρό ορθό άνοιγμα του τεχνικού ανέρχεται σε 14.10m.

Share the project with others: