Κάτω Διάβαση Ταύρης


gefures

Η στατική μελέτη αφορά στην Κάτω Διάβαση Ταύρης στη Χ.Θ. 7+157.37 του 1ου υποτμήματος «Αρδάνιο – Λύρα» του Κάθετου Άξονα 80 «Αρδάνιο – Ορμένιο», και συντάχθηκε για λογαριασμό της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Το καθαρό άνοιγμα του τεχνικού ανέρχεται σε 13.50m.

Share the project with others: