Συγκρότημα αποθηκών και εργαστηρίων του Κ.Θ.Β.Ε. στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης


eidika-ktiria

Το όλο έργο συντίθεται από επί μέρους κτίρια τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με τη χρήση. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων με φέροντα οργανισμό εξ΄ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, και ενός συμπλέγματος από μεταλλικά μονόροφα κτίρια με λειτουργίες εργαστηρίων και αποθηκών στο μεγαλύτερο μέρος τους, με εξαίρεση ότι σε ένα από αυτά προβλέπεται η ύπαρξη μικρού υπογείου χώρου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και η ύπαρξη υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης επίσης από σκυρόδεμα.

Share the project with others: