Νέο βιομηχανικό κτίριο επεξεργασίας κρεάτων της εταιρίας «Δαβούτης – Μαυριδόπουλος Α.Ε.»


biomixanika-ktiria

Share the project with others: