Νέο βιομηχανικό κτίριο με κτίριο γραφείων στις εγκαταστάσεις της «Isomat Α.Β.Ε.Ε.» στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης


biomixanika-ktiria

Share the project with others: