Σφαιρικά σιλό πολυπροπυλενίου


silo

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη μελέτη (στατική, οριστική και εφαρμογής) τριών σφαιρικών σιλό αποθήκευσης διαμέτρου 24 m στη μονάδα πολυπροπυλενίου των ΕΛ.ΠΕ.

 

Share the project with others: