Στατική μελέτη επέκτασης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «Dunapack Packaging» στο Σχηματάρι Βοιωτίας


biomixanika-ktiria

Πρόκειται για τη στατική μελέτη πέντε ανεξάτητων μεταξύ τους κτιρίων, καθώς και τη μελέτη των αντιστηρίξεων του εδάφους περιμετρικά των κτιρίων.

Share the project with others: