Στατική μελέτη χώρου φορτοεκφόρτωσης της εταιρίας «DHL» στο Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»


eidika-ktiria

Η μεταλλική αυτή κατσκευή θεμελιώθηκε σε πασσάλους, εξαιτίας της κακής ποιότητας του εδάφους στην περιοχή.

Share the project with others: