Αποθήκες της πρώην «Plus Hellas Ε.Π.Ε.»


emporika-ktiria

Η μεταλλική κατασκευή της αποθήκης έχει κατασκευαστεί σε ένα κάνναβο 26.90 × 13.80 m. με συνολικό βάρος 2,800 t και το άνοιγμα οροφής είναι 130 × 267 m. Στο κέντρο της αποθήκης, ενσωματωμένο σε αυτή, ένα τριώροφο κτίριο στεγάζει τις κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις. Το κτίριο γραφείων είναι μια σύμμεικτη κατασκευή και καλύπτει τις γραφειακές ανάγκες της αποθήκης. Το κτίριο διοίκησης είναι τετραώροφο, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Share the project with others: