Στατική μελέτη επέκτασης κτιρίων ξυλουργείου και πριστηρίου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

10/09/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη της επέκτασης – συνένωσης των κτιρίων ξυλουργείο και πριστήριο στον περιβάλλοντα χώρο της…

Στατική μελέτη θερμικών υποσταθμών στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

10/09/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη των θερμικών υποσταθμών στο περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

Προσθήκη κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου επεξεργασίας σιδήρου στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας «DelMetal».

10/09/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε την προσθήκη αίθουσας επεξεργασίας σιδήρου στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας «DelMetal».

Μελέτη βελτιστοποίησης υφιστάμενης μελέτης μεταλλικού κτιρίου για τις νέες εγκαταστάσεις τις εταιρίας «Megaplast».

10/09/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τη βελτιστοποίηση υφιστάμενης μελέτης για τα νέα κτίρια της εταιρίας «Megaplast» σε φάση μειοδοτικού διαγωνισμού για…

Έλεγχος και ενίσχυση υφιστάμενου πολυόροφου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

09/04/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τον έλεγχο στατικής επάρκειας, καθώς και την ενίσχυση κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας.