Στατική μελέτη κτιρίου Μύλου – Σιταποθήκης στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

25/11/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη ενός νέου κτρίου που θα λειτουργήσει ως μύλος – σιταποθήκη στον περιβάλλοντα χώρο…

  • ACCamera
  • ACCamera_2

Στατική μελέτη επέκτασης κτιρίων ξυλουργείου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

10/09/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τη στατική μελέτη της επέκτασης – συνένωσης των κτιρίων του ξυλουργείου στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς…

Προσθήκη κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου επεξεργασίας σιδήρου στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας «DelMetal».

07/07/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε την προσθήκη αίθουσας επεξεργασίας σιδήρου στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας «DelMetal».

Μελέτη βελτιστοποίησης υφιστάμενης μελέτης μεταλλικού κτιρίου για τις νέες εγκαταστάσεις τις εταιρίας «Megaplast».

10/05/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τη βελτιστοποίηση υφιστάμενης μελέτης για τα νέα κτίρια της εταιρίας «Megaplast» σε φάση μειοδοτικού διαγωνισμού για…

Έλεγχος και ενίσχυση υφιστάμενου πολυόροφου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

09/04/2021


Η εταιρία μας ανέλαβε τον έλεγχο στατικής επάρκειας, καθώς και την ενίσχυση κτιρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας.

1 2 3